05 BENGKEL PERKONGSIAN BAGI PEMBANGUNAN DAN PERLAKSANAAN PROGRAM AKADEMIK MOD ODL DAN MESYUARAT MADICT