Find an article

FAKTOR PENILAIAN KEBERHASILAN PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PROJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DI SEKTOR AWAM
| ROBERT ANAK UJANG | Dr. Dian Indrayani Jambari
Master SOFTAM Bhs. Melayu 2017
PENDEKATAN STRATEGI DALAM PERMAINAN VIDEO
| MOHD HAZWAN HANIFF BIN MOHD HANIFAH | Dr. Azrulhizam Shapii
Master CAIT Bhs. Melayu 2017
HEALTHCARE MANAGEMENT SYSTEM FOR DIABETIC CHILDREN USING SENSORS VIA LOT DEVICE
| AESHAH HUSSIEN ALHAMMAD | Prof. Madya Dr. Rosilah Hassan
Master CYBER English 2017
MODEL PAPAN PEMUKA UNTUK INDUSTRI PERKHIMATAN MAKANAN
| ASTRI IDAYU BINTI ATHESAN | Prof. Madya Dr. Zulkefli Mansor
Master SOFTAM Bhs. Melayu 2017
MODEL KOMPETENSI PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT BERDASARKAN KERANGKA 1GOVEA
| MOHD ABDUL HALIM BIN SULAIMAN | Prof. Madya Dr. Zulkefli Mansor
Master SOFTAM Bhs. Melayu 2017
KERANGKA KERJA KAWALAN ANCAMAN DALAMAN BAGI AKSES CAPAIAN DATA PERIBADI DIGITAL DI SEKTOR AWAM
| HASLIDAH BT HALIM | Prof. Madya Dr. Maryati Mohd Yusof
Master SOFTAM Bhs. Melayu 2017
PENAMBAH BAIKAN PENDEKATAN PENGUJIAN DALAM PEMBANGUNANAN SISTEM MAKLUMAT SEKTOR AWAM
| MASITTAH BINTI MUSTAPA | Dr. Dian Indrayani Jambari
Master SOFTAM Bhs. Melayu 2017
KAJIAN KEBERKESANAN PEMASARAN DALAM TALIAN PENGUSAHA PELANCONGAN KAJIAN KES DI MASJID TANAH MELAKA
| AHMAD RIDZUAN BIN ABDUL TALIB | Prof. Madya Dr. Nurhizam Safie Mohd Satar
Master SOFTAM Bhs. Melayu 2017
CIRI REKA BENTUK ANTARA MUKA PENGGUNA APLIKASI PEMBELAJARAN MUDAH ALIH UNTUK KANAK-KANAK
| HALIMATUS SAADIAH BINTI A LATIFF | Dr. Rossilawati Sulaiman
Master CYBER Bhs. Melayu 2017
MODEL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM PENGURUSAN PROJEK ICT SEKTOR AWAM
| ZAILINA AI SHAH BINTI ZAINAL BAHREN | Prof. Madya Dr. Nurhizam Safie Mohd Satar
Master SOFTAM Bhs. Melayu 2017