PERKHIDMATAN

Kemudahan yang diperolehi oleh ahli
PERKAHWINAN PERTAMA

Sumbangan RM100 akan diberikan kepada ahli yang berkahwin buat kali pertama sahaja

SAKIT/MENINGGAL DUNIA(AHLI)

Bagi ahli yang sakit dan dimasukkan ke dalam wad akan diberikan sumbangan sebanyak RM100 bagi di bawah tanggungan seperti anak / isteri sumbangan akan diberikan sebanyak RM 50 sahaja

SAKIT/MENINGGAL DUNIA(BUJANG)

Bagi ahli yang sakit dan dimasukkan ke dalam wad akan diberikan sumbangan sebanyak RM100 bagi di bawah tanggungan seperti ibu/bapa sahaja sumbangan akan diberikan sebanyak RM 50 sahaja

BERSALIN (ANAK PERTAMA DI FTSM)

Bagi ahli yang berkahwin dan memperolehi anak pada tahun bermula 2015 akan diberikan sunbangan sebanyak RM100 dengan syarat anak pertama dari perkahwinan pertama

BERPINDAH TEMPAT BEKERJA SELAIN FTSM

Sumbangan RM150 untuk ahli KIT yang berpindah atau mendapat tawaran kerja selain dari FTSM

TEMPOH PERKHIDMATAN BERKERJA DI UKM

Sumbangan RM100 untuk ahli KIT yang telah berkhidmat di UKM semala 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun mengikut tahun semasa dari tarikh perlantikan

BERSARA AWAL ATAU CUKUP PERKHIDMATAN

Sumbangan RM300 akan diberikan kepada mereka yang bersara awal atau bersara kerana cukup perkhidmatan, selama 25tahun berkhidmat dengan UKM

Yuran Anggota

Potongan dibuat sekali sahaja dalam setahun mengikut Gred kumpulan kerja.

RM

0

GRED 53 DAN KE ATAS

RM

0

GRED 45 - 52

RM

0

GRED 1 - 44

Borang Persetujuan Potongan Gaji KIT (Potongan Gaji)

Borang Persetujuan Potongan Gaji KIT (Bayaran Tunai)

SEDERAP BERBAKTI

Jawatankuasa

Ahli jawatankuasa 2017-2019

Galeri