News Details

Seminar Cyber Heroes
04 Dec 2017

Sempena Cyberheroes Competition 2017, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat akan mengadakan Seminar Cyber Heroes yang akan disampaikan oleh beberapa pakar dalam industri Keselamatan Siber dan Forensik Digital. Terdapat 4 slot seminar akan diadakan seperti berikut:

Slot 1: Mr Zainurrasyid, Cybersecurity Malaysia
Topik : Accelerating Incident Response and Security Investigation

Slot 2: Barry Foster, Standard Chartered Bank
Topik : 21st Century Forensic

Slot 3: Mohd Fazli Azran, OWASP
Topik : From general IT to become Professional Infosec

Slot 4: Alvin Teoh, MDeC
Topik : Cybersecurity, Catalyzing Digital Innovation Ecosystem

Semua Warga UKM yang ingin hadir boleh membuat pendaftaran melalui https://www.nxt.training/events/cyber-heroes-seminar

Kehadiran akan direkodkan ke dalam eSPEL.

Time : 09:30 AM - 05:00 PM
Venue : Dewan Multimedia, FTSM
URL :
Attachment :