News Details

Pra-Karnival Inovasi Digital (KID)
17 Jan 2017

Pra-Karnival Inovasi Digital (PRA-KID)

Aturcara

Pembentangan pelajar mengikut program pengajian

1. Program Sains Komputer: BK 1; 2; 3; 4 (Blok B)
2. Program Teknologi Maklumat: BK 7; 8 (Blok G)
3. Program Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Maklumat): Makmal Kejuruteraan Perisian; Masa Nyata; Rangkaian (Blok C)
4. Program Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia): Bilik Mesyuarat Tingkat 1; 2; 3 (Blok H)

Penilaian

Pembentangan berbentuk slaid: 10 minit (bentang) + 5 minit (soal jawab). Masa akan dijaga.

Pelajar akan membentang aspek berikut:

1. Pengenalan
2. Penyataan Masalah
3. Objektif
4. Cadangan Penyelesaian
5. Skop
6. Metodologi
7. Kaedah Pengumpulan Data/Keperluan
8. Permodelan/Reka Bentuk
9. Kesimpulan

Time : 09:00 AM - 05:00 PM
Venue : FTSM
URL :
Attachment :