News Details

Job Vacancy as Lecturer at FTSM UKM
23 Sep 2016IKLAN KEKOSONGAN PENSYARAH DI FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT, UKM

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia untuk mengisi jawatan pensyarah DS51 di fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang berikut:
- Teknologi Robot
- Sistem Maklumat
- Teknologi Rangkaian
- Teknologi dan Pengurusan Pengetahuan
- Pengaturcaraan - Kejuruteraan Perisian

Calon hendaklah mempunyai ijazah doktor falsafah daripada universiti yang diiktiraf dalam bidang berkaitan, dan fasih berbahasa Melayu dan berbahasa Inggeris.

Bidang tugas seorang pensyarah di UKM meliputi pengajaran, penyelidikan dan khidmat.

Semua permohonan hendaklah dihantar melalui email berserta dengan lampiran yang sesuai kepada Dekan, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (dftsm@ukm.edu.my; amzftsm@ukm.edu.my)

Time : 0 - 0
Venue : FTSM
URL :
Attachment :