News Details

Sekolah@ukm:Kem Pengkomputeran UKM 2015
14 Dec 2015 - 16 Dec 2015

FTSM tidak ketinggalan untuk menyumbang khidmat dan berkongsi ilmu pengetahuan dalam bidang pengkomputeran kepada pelajar-pelajar sekolah. Usaha pensyarah dan pelajar FTSM ini diharap dapat menyumbang kepada pembentukan pelajar-pelajar yang bukan sahaja berkebolehan dan mahir menggunakan komputer, tetapi membolehkan mereka memperolehi ilmu dan pengalaman memproses maklumat dalam bentuk elektronik.

Secara tidak langsung, usaha ini diharap dapat menyumbang ke arah meningkatkan masyarakat celik ICT dan seterusnya menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi masa depan.

Pendaftaran dibuka sekarang. Tempat adalah terhad.

Untuk maklumat lanjut sila layari http://www.ftsm.ukm.my/kempengkomputeran2015/

Sebarang pertanyaan & surat menyurat sila hubungi:
Pejabat HEJIM, Fakulti Teknologi & Sains Maklumat,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan.

Tel : 03 – 8921 6178
Fax : 03 – 8925 6732
Email : hejimftsm@ukm.edu.my

Pendaftaran & pembayaran: https://sites.google.com/site/kemperkomputeranftsmukm2015

Time : 08:00 AM - 05:00 PM
Venue : FTSM
URL : https://sites.google.com/site/kemperkomputeranftsm
Attachment :