News Details

Program Minggu Mesra Mahasiswa
02 Sep 2015

Tahniah dan selamat datang ke Fakulti Teknologi & Sains Maklumat kepada semua pelajar baharu prasiswazah sesi akademik 2015/2016

Program Minggu Mesra Mahasiswa (3M) adalah program khas pelajar baru prasiswazah FTSM juga turut melibatkan seramai 45 orang fasilitator yang terdiri daripada pensyarah dan guru IT dengan sokongan staf am dan staf teknikal.

Dilampirkan tentatif program Minggu Mesra Siswa dan juga senarai nama LDK

1. Tentatif program Minggu Mesra Siswa
2. Senarai nama Kumpulan LDK dan lokasi

Selamat menuntut ilmu di FTSM.
UKM Pendaulat Amanah Negara.

Time : 08:00 AM - 05:00 PM
Venue : Dewan Multimedia, Block G
URL :
Attachment : ftsmup.png