News Details

Pertandingan Multimedia Kreatif (PMK) 2015
24 Apr 2015 - 26 Apr 2015Pertandingan Multimedia Kreatif ialah program berbentuk pertandingan yang mencabar kemahiran kreatif dan inovatif yang diadakan pada peringkat kebangsaan. Pertandingan akan berlangsung pada 24 hingga 26 April 2015 yang mensasarkan pelajar IPTA/IPTS diseluruh Malaysia termasuk UKM sendiri.

Pertandingan ini mempunyai 3 subprogram kecil iaitu;

1) Bengkel Pembangunan Animasi (Terbuka)
2) Pertandingan Poster (Individu)
3) Pertandingan Animasi 2D (berkumpulan- 3 orang)

Untuk maklumat lanjut sila layari www.ftsm.ukm.my/pmk/ dan LIKE PMKFTSM di facebook.

Time : 08:00 AM - 05:00 PM
Venue : FTSM
URL : http://www.ftsm.ukm.my/pmk/
Attachment : pmk2015.png