News Details

Pekeliling Pusat Citra Universiti Untuk Pelajar Prasiswazah Tahun 1 dan Tahun 2
11 Sep 2014 - 15 Sep 2014

Perhatian untuk semua pelajar prasiswazah Tahun 1 dan Tahun2.

Dilampirkan Pekeliling Pusat Citra Universiti.

Perlaksanaan Kursus Citra Kompetensi Dan Penyertaan Kursus Kemahiran Insaniah Semester 1 Sesi Akademik 2014-2015

Sukacita sekiranya pelajar Tahun 1 dan Tahun 2 sesi akademik 2014-2015 membaca dengan teliti pekeliling ini dan mengambil tindakan.

Sila klik pada lampiran yang diberikan dibawah

Time : 0 - 0
Venue : FTSM
URL :
Attachment : pekeliling_pusat_citra_universiti_bil12014.pdf