News Details

Minggu Menjejaki Dan Pelupusan Aset FTSM
11 Nov 2013 - 15 Nov 2013

Salam sejahtera semua warga FTSM dan IVI

Jawatankuasa Aset FTSM akan menganjurkan MINGGU MENJEJAKI dan PELUPUSAN ASET pada 11 hingga 15 November 2013. Aktiviti yang akan dijalankan sepanjang minggu tersebut adalah:

1. Menerima maklumat aset yang belum mempunyai rekod & label
2. Merekodkan aset yang tidak dikenalpasti pemiliknya
3. Mengedarkan borang pelupusan aset
4. Mengenalpasti aset yang perlu dilupuskan
5. Melapor dan mengisi borang kehilangan aset

Jawatankuasa akan membuka kaunter sepanjang hari untuk melayani setiap keperluan pengguna di Pejabat Dekan. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkaitan aset bolih diutarakan pada hari tersebut.

Time : 08:00 AM - 05:00 PM
Venue : Pejabat Dekan FTSM
URL :
Attachment :