News Details

Pembukaan Permohonan Geran KPM: Prototype Research Grant Scheme (PRGS) Fasa 2/2019
05 Jul 2019 - 22 Jul 2019

Pembukaan Permohonan Geran KPM: Prototype Research Grant Scheme (PRGS) Fasa 2/2019

Untuk makluman para penyelidik UKM, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membuka permohonan Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) Fasa 2/2019 bermula pada 1 Julai 2019.

Sehubungan dengan itu, para penyelidik UKM dialu-alukan untuk menghantar permohonan PRGS 2/2019 secara online melalui laman web rasmi MyGrants : http://mygrants.gov.my sebelum atau pada 22 Julai 2019 (Isnin).

Permohonan PRGS di UKM adalah di bawah seliaan Pusat Inovasi Kolaboratif (PIK). Sila berhubung di nombor 03 8921 4821 /emel: firban@ukm.my (Firdaus Banhawi) untuk maklumat lanjut.

Time : 0 - 0
Venue : FTSM UKM
URL : http://mygrants.gov.my
Attachment :