News Details

Pembukaan Permohonan Geran Penyelidikan Dibawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) Tahun 2019
28 May 2019 - 15 Jul 2019

Dimaklumkan bahawa Universiti telah membuka permohonan geran penyelidikan dibawah Dana Universiti Penyelidikan (UP) tahun 2019 bagi Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM), Geran Universiti Penyelidikan (GUP) dan Dana Impak Perdana (DIP) mulai 16 Mei 2019 hingga 15 Julai 2019 melalui SMPU

1. Slide Taklimat Permohonan Geran Penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan 2019
2. Slide Taklimat Permohonan Geran Penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan 2019 (Syarat & KPI)
3. Borang Penilaian Geran Penyelidikan di bawah Dana Universiti Penyelidikan
4. Senarai Semak Permohonan GGPM
5. Senarai Semak Permohonan GUP
6. Senarai Semak Permohonan DIP

sebarang pertanyaan boleh hubungi Unit Penyelidikan dan Inovasi FTSM

Time : 0 - 0
Venue : FTSM UKM
URL :
Attachment :