News Details

Permohonan Dana KPM 2019
15 Jan 2019

Gelombang Dana Penyelidikan KPM (FRGS/PRGS/LRGS/TRGS) untuk tahun 2019 telah bermula. Tarikh penting untuk perhatian:

1. 15 Januari 2019 - Pembukaan Geran FRGS/PRGS
2. Minggu terakhir Januari 2019 - Jangkaan Pembukaan Geran LRGS/TRGS

Seperti yang telah dimaklum sebelum ini, dana ini mempunyai tema bidang keutamaan. Antaranya adalah:

1. Developing Affordable and Clean Energy Systems
2. Health & Wellbeing of B40
3. Health & Wellbeing of Ageing Society
4. Future Education
5. Quality Education Provision for Vulnerable Communities
6. Sustainable and Smart Manufacturing in Agricultural Sector
7. Migrants & Refugees in Malaysian Society
8. Drug Abuse
9. Ethnic Harmony

Semoga pemakluman ini mendorong penyelidik untuk bersedia dengan deraf kertas cadangan penyelidikan yang asli, berimpak dan berkualiti tinggi.

Time : 0 - 0
Venue :
URL : http://www.ftsm.ukm.my/ebuletin/attach/Hebahan-Penyediaa-Awal-Proposal-2019.pdf
Attachment : Hebahan-Penyediaa-Awal-Proposal-2019.pdf