Disclaimer

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.

Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.