Copyright

Hakcipta © Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Semua aspek berkenaan laman web Fakulti Teknologi & Sains Maklumat - rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain - adalah hakcipta Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Fakulti Teknologi & Sains Maklumat.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, sila hubungi webmaster Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)