FTSM Alumni

Government / University

 
PROF. DATO’ DR. AZIZ DERAMAN PROF. DR. ZAINAB ABU BAKAR
Mantan Naib Canselor UMT,
Dekan Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan
Universiti Malaysia Terengganu
Profesor, Fakulti Sains Komputer dan Matematik
Univerisiti Teknologi MARA
1982 - Ijazah Sarjanamuda (Kepujian) Sains Komputer 1999 - Ijazah Doktor Falsafah (Sains Komputer)

 

 
PROF. DR. FATIMAH DATO AHMAD MOHD NOOR HASSAN
Profesor, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan,
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Perunding ICT Pengurusan Rangkaian
MAMPU
1995 - Ijazah Doktor Falsafah - Sains Komputer (Capaian Maklumat) 1982 - Ijazah Sarjanamuda (Kepujian) Sains Komputer

 

 
DR. AMIRUDIN BIN ABDUL WAHAB PROF. DR. MOHAMED OTHMAN
Ketua Pegawai Eksekutif,
CyberSecurity Malaysia
Profesor, Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat,
Universiti Putra Malaysia
1999 - Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat 1999 - Ijazah Doktor Falsafah Sains Komputer