FTSM Alumni

Industrial

 
DR. ABDUL RAHMAN ABDULLAH DATO DR. ZAHARI BIN OTHMAN
Pengerusi Eksekutif Kumpulan,
Multimedia Synergy Corporation Sdn Bhd
Mantan Ketua Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-MATEC)
1976 - Ijazah Sarjanamuda (Kepujian) Sains Komputer 2004 - Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat)
1997 - Ijazah Sarjana (Teknologi Maklumat)

 

 
LEE BOON KOK BERNARD SIA
Pengarah Urusan KEDA (Hong Kong) Pengarah Pengeluaran Produk Asia MetLife
1989 - Ijazah Sarjanamuda (Kepujian) Sains Komputer 1999 - Ijazah Sarjanamuda (Kepujian) Teknologi Maklumat

 

 
SHAH ZARAK KHAN BIN ASHIQ HUSSAIN MOHD SUKUR BIN IBRAHIM
Pengarah Urusan Quick Stop Solution Sdn. Bhd. (Pendidikan, Perubatan dan Penerbangan) Usahawan / Penceramah Motivasi
1998 - Ijazah Sarjanamuda (Kepujian) Sains dan Pengurusan Sistem 2006 - Ijazah Sarjanamuda (Kepujian) Teknologi Maklumat (Komputeran Industri)